Wdrożenie taśm modularnych

Wdrożenie taśm modularnych

Każdy zakład przemysłowy wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań, które zapewniają odpowiedni poziom wydajności, jakości a także bezpieczeństwa. Przykładem mogą być tutaj chociażby zakłady produkujące artykuły spożywcze, które są objęte szczególnymi wytycznymi. Produkcja jedzenia musi bowiem odbywać się w sterylnych pomieszczeniach, które spełniają najwyższe standardy.

Taśmy modularne sprawdzają się w transporcie żywności

taśma modularnaJest to kontrolowane podczas regularnych audytów zewnętrznych. W celu spełnienia tych wysokich wymagań niezbędnym staje się stosowanie niezawodnych rozwiązań. Przykładem może być tutaj chociażby taśma modularna, która umożliwia transport żywności pomiędzy kolejnymi stanowiskami roboczymi. Taśma modularna wykonana jest z tworzyw połączonych ze sobą litymi sworzniami. Konstrukcja z tworzywa sztucznego zapewnia długą żywotność tego typu rozwiązania i zapewnia wymaganą wydajność. Taśmy modularne mogą być z powodzeniem stosowane w transporcie: ryb, mięsa, produktów drobiowych, ziemniaków, warzyw czy wypieków wszelkiego rodzaju. Jak widać rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne co sprawia, że stosuje się je we większości fabryk, których profil działalności obejmuje wytwarzanie żywności. Taśmy modularne w znacznym stopniu pozwalają zautomatyzować całość procesu transportu półwyrobów oraz wyrobów gotowych co przyczynia się do zwiększenia wydajności.

To z kolei zapewnia większe zyski oraz mniejsze czasy przestoju, które występują w przypadku przeładowywania towarów na wózki transportowe obsługiwane przez ludzi. Jak widać nowoczesne rozwiązania są obecnie konieczne w przypadku większości zakładów produkcyjnych. W przypadku małych przedsiębiorstw większość czynności może być wykonywana przez pracowników. W dużych fabrykach jednak niezbędna jest automatyzacja obejmująca również taśmy transportujące.