Jak działają impregnaty ognioodporne?

Jak działają impregnaty ognioodporne?

Wiele obiektów budowlanych, które przeznaczone są do użytkowania przed duże grupy ludzi, objęta jest prawem przeciwpożarowym. Część z nich, ze względu na swoją konstrukcję, wyposażenie lub inne czynniki, może jednak nie spełniać wymagań aby takie pozwolenie otrzymać, dlatego konieczne jest zastosowanie specjalnych impregnatów, zwiększających odporność na ogień.

Jak prawidłowo wykonać malowanie ognioodporne?

odpowiednie malowanie ogniochronneW celu zwiększenia odporności danego lokalu na ogień, konieczne jest zastosowanie specjalnych impregnatów ognioodpornych. Aby jednak ten sposób był skuteczny konieczne jest odpowiednie malowanie ogniochronne, z zastosowaniem pewnych zasad. Szczególnie jest to konieczne w przypadku konstrukcji stalowych. Farby z impregnatami ognioodpornymi działają na zasadzie zwiększania swojej objętości pod wpływem ciepła, co pozwala stworzyć skuteczną powłokę chroniącą poszczególnie elementy konstrukcyjne przed nagrzewaniem się. Farby takie składają si e z trzech warstw składowych – warstwy podkładowej, która ma za zadanie zwiększyć przyczepność właściwej powłoki farby ognioodpornej, właściwej warstwy, pęczniejącej pod wpływem ciepła oraz warstwę nawierzchniową. Ta ostatnia warstwa ma za zadanie maksymalnie upodobnić się do zwykłej farby kryjącej. Skuteczność malowania ognioochronnego zależy głównie od tego, jakiego producenta farby wybierzemy. Im farba lepszej jakości, tym zwiększa się jej skuteczność i tym lepiej poszczególne elementy konstrukcyjne budynku będą ochronione. Malowanie ognioochronne jest konieczne w przypadku lokali użytkowych, takich jak kina, szkoły, teatry i inne, w których na co dzień przebywają duże grupy ludzi.

Malowanie powierzchni lokali czy budynków użyteczności publicznej farbami ognioodpornymi pozwala zwiększyć bezpieczeństwo znajdujących się w nim ludzi, jak tez uchronić daną konstrukcje budowlaną przed poważnymi zniszczeniami wywołanymi przez ogień. Aby jednak było to skuteczne, impregnację ognioodporną należy wykonać z wykorzystaniem wysokiej jakości impregnatów.