Dokładne kamery internetowe

Dokładne kamery internetowe

Praca na obiekcie o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, takim jak nasza elektrownia, rządziła się własnymi zasadami i miała wiele ograniczeń, które nie występowały na zwykłych obiektach. Jednym z nich był całkowity zakaz dostępu do monitoringu przez osoby nieupoważnione, oraz zakaz przechowywania materiału z monitoringu na obiekcie.

Zaawansowane kamery internetowe

kamery ipOgraniczeni takimi restrykcjami, zdecydowaliśmy się na wydzielenie całego stanowiska monitorowania do obsługi obiektu, a także wnioskowaliśmy, by zostały zakupione odpowiedniej jakości kamery ip, oraz założona stosowna infrastruktura internetowa. Kamery słabej jakości, czy łącze o niskiej prędkości nie sprawdziło by się na tym obiekcie wcale, gdyż wszelkie łamanie zasad bezpieczeństwa musiało być zgłoszone pracownikom stacjonarnym natychmiast, więc nie mogło być mowy o jakimkolwiek opóźnieniu obrazu. Również wszelkie alarmy musiały być sprawdzane natychmiast, w czym pomagały dokładne kamery o wysokiej rozdzielczości, najczęściej obrotowe i z funkcją przybliżenia, pozwalające natychmiast sprawdzić, co dzieje się w obszarze który zgłaszał alarm. Były to rozwiązania konieczne do sprawnej pracy ochroniarzy stacjonarnych i od ich jakości zależała szybkość i dokładność ich reakcji. Ulepszony system był więc najwyższej jakości, szczególnie kamery, które rejestrowały obraz w rozdzielczościach niemożliwych do obsługi przez standardowe kamery, a także posiadających najwyższą dokładność, pozwalającą nawet odczytać napisy na karcie dostępowej po zbliżeniu obrazu.

Podczas używania kamer o standardowej jakości, tak dokładny obraz był nie do osiągnięcia. Tak wyposażeni, mogliśmy spokojnie kontynuować pracę, mając pewność iż każda sytuacja będzie dokładnie sprawdzona i zgłoszona natychmiast po jej wykryciu.